PERSOONLIJK COACHEN EN BEGELEIDEN VAN MEDEWERKERS EN TEAMS

Faciliteren groei van mensen en teams

Wat heb je te doen als medewerker of als team om optimaal bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen. Waar krijg je energie van en wat kost je vooral energie? Welke patronen keren steeds opnieuw terug binnen je team en hoe kun je deze doorbreken?

Vergroot de effectiviteit binnen je organisatie door optimale omstandigheden te creëren waarbinnen medewerkers en teams maximaal kunnen presteren. Biedt passende hulp en ondersteuning waar nodig en benut het potentieel van alle medewerkers. Start met het ontwikkelen van een ijzersterk managementteam. Als daar niet het goede voorbeeld wordt gegeven zal de rest van de organisatie niet volgen.

Succesvol samenwerken in de hele organisatie is essentieel voor het realiseren van bedrijfsdoelstellingen en ambities. De mensen maken het verschil. 

Team Coaching

Het geheim van succesvolle teams

Lencioni beschrijft de vijf frustraties van teamwork. Zijn piramide voor succesvolle teams biedt een prima houvast voor teamcoaching. Succesvolle teams werken samen op een fundament van vertrouwen. In hoeverre voelt een team veilig en durven mensen hun kwetsbaarheden bloot te geven.

Pas als mensen zich veilig voelen binnen een team durven ze zich ook eerlijk uit te spreken in discussies en constructief een conflict aan te gaan. Samen kun je verschillen van inzicht bespreekbaar maken en tot een gezamenlijke conclusie komen. Zo ontstaat draagvlak voor besluitvorming waar ieder teamlid zich achter schaart. Ook als de beslissing anders is dan het eigen inzicht. Er is commitment over het besluit. Teamleden nemen hun verantwoordelijkheid en spreken elkaar en anderen aan op, het volgens afspraak, uitvoeren van de beslissing. Dit leidt uiteindelijk tot het beoogd succes, waarbij successen ook gevierd worden met het hele team.

Effectief vergaderen

Vergaderingen hebben vaak een negatieve lading. Ze duren te lang, kosten te veel tijd en zijn te weinig effectief. Er gaat veel kostbare tijd verloren. Een goede meeting vraagt voorbereiding en discipline van het team. Start met een duidelijk doel van een meeting. Vervolgens bepaal je wat is een goede frequentie en duur van een meeting is en wie de deelnemers moeten zijn. Maak gebruik van actie- en besluitenlijsten en maak alleen afspraken die je ook kunt nakomen.

MKB Werkplaats helpt bedrijven bij het inrichten van een doelgerichte overlegstructuur, waarbij meetings echt iets toevoegen aan het realiseren van doelstellingen. Minimaliseer benodigde tijd en maximaliseer het resultaat. En zorg er voor dat alle medewerkers voldoende betrokken zijn bij de ontwikkeling van de organisatie.

Effectief vergaderen

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken op welke manier coaching kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling van mensen en teams.