MET GROWTHMAPPER, ONTWIKKELD DOOR OXFORD INNOVATION, BOUWEN WE AAN BETERE MKB BEDRIJVEN

MKB Werkplaats is gecertificeerd Groeicoach van Bouwen aan Betere Bedrijven. Het programma van Bouwen aan Betere Bedrijven is gebaseerd op Growthmapper, een 360 graden assessment ontwikkeld door Oxford Innovation in Engeland. Growthmapper wordt daar sinds 2013 ingezet voor de groei en ontwikkeling van MKB bedrijven. Inmiddels is het uitgegroeid tot dé tool voor het versterken van het MKB in het Verenigd Koninkrijk, succesvol toegepast bij meer dan 40.000 bedrijven.

26% meer groei met een Groeicoach

Bouwen aan Betere Bedrijven werkt met Groeicoaches, Kennisinstellingen en Onderwijsinstellingen samen. Het doel van het assessment is het creëren van een duidelijk nulpunt van waaruit een groeipad, prioriteiten en concrete actieplannen volgen. Growthmapper classificeert bedrijven met een a, b, of c-niveau per onderdeel. Het geeft inzicht in je ontwikkelpotentie.

Growthmapper biedt acht verschillende assessments, afhankelijk van het vraagstuk van het bedrijf. 

  • Start-up
  • Scale-up / Groei
  • Internationalisering
  • Productie
  • Productiviteit
  • Innovatie
  • Duurzaamheid
  • Covid-herstel

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de resultaten van deze methodiek. Bewezen is dat bedrijven 26% meer groeien met de ondersteuning van dit programma en een groeicoach. 

Programma - goede start

Proces Growthmapper

Het programma start met een kennismaking/intake. Samen met de ondernemer en/of het team bespreken we wat het programma het bedrijf te bieden heeft, welk assessment het best passend is en welke teamleden het online assessment gaan invullen. Dit kunnen 2 tot 8 mensen zijn. Ook kunnen we de ondernemer wijzen op eventuele subsidiemogelijkheden voor het programma.

Voor de eerste 4 stappen, tot en met het bespreken van de resultaten met het team, vragen we een investering van € 2950. Samen leggen we het fundament voor verdere groei.

Het is aan het team en de ondernemer of ze ook de vervolgstappen samen met de groeicoach inzetten, of dat het team dit zelf wil oppakken. Optioneel is het programma uit te breiden met een klanttevredenheidsonderzoek, een medewerkerstevredenheidsonderzoek en een analyse van de websiteperformance.

Wij adviseren na twee jaar een nieuw online assessment uit te voeren om de ontwikkeling te monitoren en nieuwe prioriteiten te kiezen.

Meer weten?

Bezoek de website Bouwen aan Betere Bedrijven of neem contact op met mij via 06-10062972 of door het invullen van onderstaand formulier.