SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE VAN DE STRATEGIE LEIDT TOT TEVREDEN KLANTEN EN MEDEWERKERS

Een business model of strategie ontwikkelen lukt vaak in grote lijnen nog wel. Maar dan begint het pas. Hoe borg je de gekozen koers in je organisatie en in je processen. Hoe zorg je ervoor dat iedere medewerker actief bijdraagt aan het realiseren van je ambities?

Draagvlak creëren begint al bij de start. Benut de kennis en ervaring van medewerkers bij het concretiseren van je ambities en doelen. Neem ze stap voor stap mee in waar het bedrijf naar toe wil bewegen, welke keuzes zijn gemaakt en waarom en op welke manier iedere individuele medewerker vanuit zijn of haar rol kan bijdragen aan het realiseren van de ambities.

A GOAL WITHOUT A PLAN

IS JUST A WISH

Antoine de Saint-Exupéry

KPI's & Jobscorecards

KPI’s op alle niveaus
Definieer KPI’s voor management, teams en medewerkers. Ontwikkel Jobscorecards voor individuele medewerkers.

Strategische thema's & Prioriteiten

Strategische prioriteiten
Bepaal de belangrijkste strategische projecten per periode, maak het beoogd resultaat concreet en formeer multidisciplinaire teams voor de realisatie.

Efficiente klantprocessen

Doelgerichte klantprocessen
Ontwerp doelgerichte klantprocessen, bepaal overdrachtsmomenten en definieer rollen en verantwoordelijkheden.

Organisatie & Rollen

Functionele organisatie
Welke klanttaken moet je bedrijf vervullen en hoe kun je procestaken logisch toewijzen aan de juiste mensen. Bepaal de sterkste opstelling.

Communicatie & overleg

Communicatie & Overleg
Ontwikkel een doelgerichte overlegstructuur. Zorg voor maximale betrokkenheid en geef medewerkers inzicht in de prestaties en stimuleer initiatieven voor verbetering.

Ontwikkel talent

Ontwikkel talent
Heb oog voor talent binnen je organisatie en stimuleer persoonlijke groei en ontwikkeling. Bind en boei je medewerkers door ze voldoende uit te dagen en oprecht te waarderen.

Feedback Medewerkers, klanten, parners

Monitor tevredenheid
Organiseer periodieke feedback van medewerkers, klanten en partners. Check of je de verwachte klantwaarde levert en wat toekomstige verwachtingen zijn.

Doelgericht projectmanagement

Werk áán het bedrijf
Werk systematisch aan strategische projecten van je groeipad. Zorg dat de organisatie daadwerkelijk stappen voorwaarts maakt waardoor je je doelen realiseert en je steeds dichter bij je ambities komt.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op om samen te ontdekken op hoe we jouw bedrijf kunnen ondersteunen bij de implementatie van de bedrijfsstrategie.