Groei en ontwikkeling voor MKB

Bedrijfskundige Ondersteuning voor Ondernemers

Scale up strategie en agile implementatie

MKB Werkplaats biedt programma’s voor het ontwikkelen van een scale-up strategie met als doel groei in omzet en marge en het claimen van een duurzame unieke positie in de markt. De strategie vertalen we samen met de medewerkers naar een groeipad en een agile implementatie. We ontwikkelen de organisatie, verbeteren de communicatie en de processen en definiëren duidelijke doelstellingen en KPI’s voor alle medewerkers.

De strategie geeft richting en focus in de hele organisatie en door de agile implementatie blijf je als bedrijf wendbaar en kun je snel inspelen op veranderende omstandigheden.

Werken áán je bedrijf!

MKB ondernemers bouwen aan hun ondernemersdroom. Maar door de hectiek van de dag verdwijnt die droom soms naar de achtergrond of lukt het niet om echt stappen te maken in groei en ontwikkeling. MKB Werkplaats helpt ondernemers bij het concretiseren én realiseren van hun ondernemersdroom. Wat zijn je drijfveren en wanneer is je bedrijf een succes? Hoe ziet je bedrijf er over 10 jaar uit en welke rol heb je dan zelf? MKB Werkplaats ondersteunt ondernemers bij de stapsgewijze ontwikkeling van zowel ondernemer als bedrijf in de gekozen richting.

Richting bepalen

Samen zetten we een heldere stip op de horizon. Hoe ziet je bedrijf er over 10 jaar uit. Welke positie wil je innemen in de markt en wat is je speelveld. En wat betekent dit voor doelen en projecten. Hoe ziet de roadmap naar de toekomst er uit? Hoe pakken we de regie. Wat moeten we morgen doen om onze doelen te realiseren en hoe betrekken we de medewerkers daarbij…

Rust en Focus

Prioriteiten stellen en keuzes maken geeft rust. Beter een aantal belangrijke activiteiten of projecten goed uitvoeren en afronden, dan heel veel ballen in de lucht houden en weinig of geen voortgang boeken. Met het einddoel als uitgangspunt kun je eenvoudiger bepalen waar je nú wel of geen energie in steekt. Zo wordt voor iedereen duidelijk waar prioriteiten liggen en wie wat bijdraagt en kun je samen ook successen vieren als je weer een stap gemaakt hebt.

Voor wie?

MKB Werkplaats is er voor bedrijven van 2 tot ongeveer 100 medewerkers in de industrie, (groot)handel en zakelijke dienstverlening. Klanten zijn bijvoorbeeld bedrijven in de klimaattechniek, kunststoftechniek, hightech industrie, software ontwikkeling, zakelijke dienstverlening, machinebouw, technische groothandel en de metaalindustrie.