Groei en ontwikkeling voor MKB

Bedrijfskundige Ondersteuning voor Ondernemers

Ontwikkel een onderscheidende strategie en vertaal naar een agile implementatie

MKB Werkplaats biedt programma’s voor het ontwikkelen van een strategische fundament met als doel groei in omzet en marge en het claimen van een duurzame unieke positie in de markt. De strategie vertalen we samen met de medewerkers naar een concreet groeipad en een agile implementatie. We ontwikkelen de organisatie, verbeteren de communicatie, processen en structuren en definiëren duidelijke doelstellingen en KPI’s voor alle medewerkers.

De strategie geeft richting en focus in de hele organisatie en door de agile implementatie blijf je als bedrijf wendbaar en kun je snel inspelen op veranderende omstandigheden.

Werken áán je bedrijf!

MKB ondernemers bouwen aan hun ondernemersdroom. Maar door de hectiek van de dag verdwijnt die droom soms naar de achtergrond of lukt het niet om echt stappen te maken in groei en ontwikkeling. MKB Werkplaats helpt ondernemers bij het concretiseren én realiseren van hun ondernemersdroom. Wat zijn de drijfveren van de ondernemer, het management en de medewerkers en sluiten deze op elkaar aan. En wanneer is je bedrijf succesvol? Wat is je stip op de horizon en hoe kom je daar. En welke rol heb je dan zelf? MKB Werkplaats ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling van medewerkers en bedrijf in de gekozen richting.

Richting bepalen

Samen zetten we een heldere stip op de horizon. Waar willen we naar toe? Wat is je visie? Welke positie wil je innemen in de markt en wat is je speelveld? En wat betekent dit voor het stellen van de juiste prioriteiten en het definiëren van doelen en projecten per periode. Hoe ziet de roadmap naar de toekomst er uit? Wat moeten we morgen doen om onze doelen te realiseren en hoe betrekken we de medewerkers daarbij…

Rust en Focus

Prioriteiten stellen en keuzes maken geeft rust. Beter een aantal belangrijke activiteiten of projecten goed uitvoeren en afronden, dan heel veel ballen in de lucht houden en weinig of geen voortgang boeken. Met het einddoel als uitgangspunt kun je eenvoudiger bepalen waar je nú wel of geen energie in steekt. Zo wordt voor iedereen duidelijk waar prioriteiten liggen en wie wat bijdraagt en kun je samen ook successen vieren als je weer een stap gemaakt hebt.

Voor wie?

MKB Werkplaats is er voor bedrijven van 2 tot ongeveer 150 medewerkers in de industrie, (groot)handel en zakelijke dienstverlening. Klanten zijn bijvoorbeeld bedrijven in de klimaattechniek, kunststoftechniek, hightech industrie, software ontwikkeling, technische dienstverlening, machinebouw, technische groothandel en de metaalindustrie.